Covid-19 smernice

Glede na trenutne razmere v svetu in pri nas, vam zagotavljamo zdravje naših vodnikov, zaposlenih v adrenalinskem parku oz. znotraj celotne ekipe. Zagotavljamo vam dosegljivost preventivne zaščite – lateks rokavice, medicinske obrazne maske in FFP2/FFP3 respiratorji. Pravtako zagotavljamo zalogo tekočin za razkuževanje površin ter vaših in naših rok.


TEKOČINA – RAZKUŽILO

Belilo ali 1% aktivne raztopine na osnovi klora, topilo, 75% alkohol (etanol), paracetna kislina in kloroform.

V nadaljevanju upoštevajte: O – obvezno, P – priporočljivo


ADRENALINSKI PARK

   Zagotavljanje 2 m medosebne razdalje, tako na tleh kot na višini, na posameznih elementih.
P    Obrazna maska je priporočljiva, če ni mogoče zagotoviti večjega medosebnega razmaka, kot 1 m.
   Pred in po uporabi adrenalinskega parka se razkuži roke.
O    Pri nakupu vstopnic na recepciji gosti nosijo maske, na voljo je razkužilo.
   Priporočena je digitalna vstopnica.
   Izobraževanje zaposlenih v smislu varnostnih postopkov.
O    Oprema za goste je razkužena, po uporabi jo gost vrne osebju, da zanjo primerno poskrbi.
O    Število oseb na elementih adrenalinskega parka organizator zmanjšati v smislu zagotavljanja minimalnih odmikov med osebami.
P    Plačila so izvedena z brezstičnimi karticami ali predplačili.
   Zaposleni ima masko vedno pri sebi in jo uporabi v primeru pomoči klientu.


VODNE AKTIVNOSTI

O    Pred storitvijo se goste seznani z varnostnimi postopki pred, med in po aktivnosti.
O    Na prevozih do vstopnega in izstopnega mesta se gosti in zaposleni držijo predpisov o transferjih.
O    Osebe v prevoznih sredstvih, če so le-ta polna, nosijo maske.
O    Vsa izposojena oprema je umita in razkužena.
   V raft se namesti do 50% števila oseb, kot običajno, da se poskrbi za varnostno razdaljo v čolnu.
P    Plačila so izvedena z brezstičnimi karticami ali predplačili.


POHODNIŠTVO V POLETNEM IN ZIMSKEM ČASU

O    Pripravljeni paketi za gorske ture vsebujejo informacije o postopkih varnostnih standardov  pred, med in po aktivnosti.
P    Vse informacije so v digitalni obliki.
   Pred storitvijo se goste ustno seznani z varnostnimi postopki.
O    Vodene ture: vodnik vodi maksimalno število pohodnikov v okviru dovoljenih števil ob upoštevanju standardnih ukrepov. V času počitkov se ohrani priporočena medosebna razdalja, po potrebi se uporabi obrazne maske.
   Pri večjih skupinah pohodnikov je po predpisih tudi več vodnikov, med posameznimi skupinami pa se ohrani večja razdalja.
O    V nastanitvah se pohodniki ravnajo po protokolih nastanitev.
   Malica, ki jo nudi nastanitev je zavita v neprodušno folijo.
O    Izposojena oprema za goste je umita in razkužena, po uporabi jo gost vrne osebju, da zanjo primerno poskrbimo.
P    Plačila so izvedena z brezstičnimi karticami ali predplačili.