Splošni pogoji vodne aktivnosti

1. Pred vsako aktivnostjo na vodi se mora vsak udeleženec seznaniti s temi pravili. S podpisom potrjuje, da je z njimi seznanjen in se z njimi strinja. Udeležence do 18. leta starosti mora s temi pravili seznaniti polnoletna odgovorna oseba in to s svojim podpisom potrditi (potrebna je navedba imena in priimka odgovorne osebe in udeležencev ter kontaktni podatki).
 

2. Uporaba vodnih aktivnosti Funpark Menina je povezana s tveganji in se izvaja na lastno odgovornost udeležencev.
 

3. Vodne aktivnosti Funparka Menine so primerne za udeležence od 7. leta starosti dalje, ki nimajo psihofizičnih težav z vodo in bi vodne aktivnosti zanje ali za druge predstavljale zdravstveno ali kakršno koli drugo nevarnost ali tveganje. Otroci do 18. leta starosti lahko uporabljajo vodne aktivnosti Funpark Menine le v spremstvu odgovorne osebe.
 

4. Drobnih predmetov (nakit, ure, mobilniki …) pri vodnih aktivnostih ni dovoljeno imeti pri sebi, saj lahko predstavljajo nevarnost za udeleženca samega in naravo.
 

5. Vsak udeleženec se mora udeležiti pojasnil varnostnih navodil, ki so sestavljene iz teoretičnega in praktičnega dela. Vsa navodila vodnika / inštruktorja oz. organizatorja so zavezujoča in se jih je obvezno potrebno držati. Pri kršitvi se lahko od udeleženca zahteva, da zapusti vodno aktivnost.
 

6. Varnostna oprema, ki jo prejmejo udeleženci, je sestavljena iz plovnega pripomočka, čelade, in neoprenske obleke in se med uporabo vodnih aktivnosti ne sme odložiti ali prenesti drugim osebam. Opremo je treba uporabljati v skladu z navodili vodnika oz. organizatorja in jo je treba po uporabi vrniti. Dvig opreme potrdimo s podpisom.
 

7. Ko imete opremo oblečeno, je v njej kajenje strogo prepovedano!
 

8. Udeležba aktivnosti pod vplivom alkohola, mamil ali drugih sredstev, ki zmanjšujejo psihofizične sposobnosti ni dovoljena.