Splošni pogoji adrenalinski park

1. Pred uporabo Pustolovskega parka Funpark Menina se mora vsak udeleženec seznaniti s temi pravili. S podpisom potrjuje, da je z njimi seznanjen in se z njimi strinja. Udeležence do 18. leta starosti mora s temi pravili seznaniti polnoletna odgovorna oseba in to s svojim podpisom potrditi (potrebna je navedba imena in priimka odgovorne osebe in udeležencev ter kontaktni podatki).


2. Uporaba Pustolovskega parka Funpark Menina je povezana s tveganji in se izvaja na lastno odgovornost udeležencev.


3. Pustolovski park je primeren za udeležence od 4. leta starosti dalje, ki nimajo psihofizičnih težav z višino in bi uporaba parka zanje ali za druge predstavljala zdravstveno ali kakršno koli drugo nevarnost ali tveganje.


- ZIP LINE: vsi od 8 let dalje oziroma minimalno 30 kg (pod 15. letom starosti obvezno spremstvo odgovorne odrasle osebe)

- Rumena: vsi od 4 let do 11 let in nad 140 cm ( izmerjena višina z iztegnjenimi rokami)

- Oranžna: vsi od 8 let in 170 cm (izmerjena višina z iztegnjenimi rokami; pod 15. letom starosti obvezno spremstvo odgovorne odrasle osebe)


4. Drobnih predmetov, kot so npr. nakit, mobilni telefoni, kamere, ipd., pri uporabi Pustolovskega parka Funpark Menina ni dovoljeno imeti pri sebi, saj lahko predstavljajo nevarnost za udeleženca samega in druge osebe.


5. Vsak udeleženec se mora udeležiti pojasnil varnostnih navodil, ki so sestavljene iz teoretičnega in praktičnega dela. Vsa navodila inštruktorja reševalca oz. organizatorja so zavezujoča in se jih je obvezno potrebno držati. Pri kršitvi se lahko od udeleženca zahteva, da zapusti park. Pri kršitvah varnostnih navodil inštruktorja oz. organizatorja, podjetje Kamp Menina d.o.o. oz. upravljalec ne prevzemata nobenih s tem povezanih odškodninskih zahtevkov.


6. Varnostno opremo, ki jo prejmejo udeleženci, je sestavljena iz varovalnega pasu in se med uporabo v pustolovskem parku ne sme odložiti ali prenesti drugi osebi oz. v skladu z navodili inštruktorja oz. organizatorja in jo je treba po uporabi vrniti. Dvig opreme potrdimo s podpisom. Vsako vajo lahko izvaja maksimalno ena oseba. Na podestih so lahko  istočasno največ dve/tri osebe.


7. Kajenje med uporabo parka oziroma med nošenjem varnostne opreme ni dovoljeno.


8. Uporaba Pustolovskega parka Funpark Menina izven odpiralnega časa je strogo prepovedana!


9. Uporaba parka pod vplivom alkohola, mamil ali drugih sredstev, ki zmanjšujejo psihofizične sposobnosti ni dovoljena.